1910 И ГОДИНИТЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Пламен Дойнов

 

Стр. 180

Цена: 10 лв.

ISBN:  978-954-533-133-6

 

Книгата продължава литературно-археологическата работа, позната от предишни книги на Пламен Дойнов и най-вече от монографията "1907: Литература, автономия, канон". Сега е представена 1910 - година, в която литературата се състоява като поле, наситено със събития, които придобиват мълниеносна важност, но и излъчват трайни ефекти. Чрез своите най-изтъкнати представители и институции, българската литература откроява собствената си значимост в социалното пространство, като същевременно започва да прояснява образа си чрез серия от бъдещи образцови произведения. Литературноисторическият разказ на Пламен Дойнов се опитва да усилва значенията на недоразчетените знаци в миналото, да съединява във взаимно четене канонични текстове, жестове от всекидневието, политически свидетелства, пасажи от стари вестници, мемоарни фрази - там, където животът възпалява литературата и обратното.
Всичко това изгражда рамката на алтернативен литературноисторически подход, чрез който 1910 се откроява не толкова като завършено, отложено в миналото пространство, а като пулсиращ свят с все още неизстинали текстове и незамлъкнали гласове.


 

 

СЛАВЕЙКОВОТО ОБЩЕСТВО. ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАТЕРИАЛИ

Йордан Ефтимов

 

Стр. 242

Цена: 22 лв.

ISBN:  978-954-533-134-3

 

Сборникът представлява обобщение на няколкогодишните усилия на изследователите, заинтересувани да популяризират делото на големия възрожденски интелектуалец Петко Славейков и неговите синове Пенчо Славейков, Иван Славейков (кмет на София, 1885-1886, и министър на народното просвещение, 1901), Христо Славейков (председател на Народното събрание, 1908-1910, и министър на правосъдието във втория кабинет на Александър Малинов, 1910-1911) и Рачо Славейков (журналист и военен историк).
Поводът да бъде подготвено настоящото луксозно издание са три юбилея - 200 години от построяването на прочутата Тревненска часовникова кула, единствената днес на територията на България с действащ механизъм с махало на Фуко, 50 години от създаването на Музея на Трявна и 10 години от създаването на Националния конкурс "Славейкова награда".
Сборникът съдържа освен научни изследвания от конференциите, също и архивни материали и документи, които виждат бял свят за първи път.


 

Сред тях са експонираните илюстрации към две неосъществени в пълнота издания на прочутите книги на Пенчо Славейков "Сън за щастие" и "На острова на блажените", дело на двама от най-именитите български художници от началото и самия край на ХХ век.

ЛИТЕРАТУРИТЕ НА СССР И НРБ: ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Пламен Дойнов

 

Стр. 352

Цена: 13 лв.

ISBN:  978-954-533-132-9

 

Сборникът събира материали от проведения между 2 и 6 декември 2013 г. в Нов български университет Двустранен международен семинар „Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации“. Авторите Евгений Добренко, Галин Тиханов, Биляна Курташева, Йордан Ефтимов, Михаил Неделчев, Морис Фадел, Пламен Дойнов показват как в изследванията на литературата от периода на комунистическите режими в Източна Европа през ХХ век паралелните интерпретации се пресичат – не в далечината обаче, а съвсем близо. Включените в сборника студии тематизират двете версиите на соцреализма – в СССР и НРБ, руската емигрантска критика и литературна теория между двете световни войни, алтернативната публичност в периода на комунизма, преводите на българска литература през 70-те и 80-те години на ХХ век, възможностите на поетиката в литературната антропология и спецификата на криминалната литература от епохата на НРБ, специалните случаи с присъствието и/или отсъствието на Михаил Бахтин и Николай Кънчев.


 

 

ДА ПРЕМИНЕШ ПО СЕНЧЕСТАТА ПЪТЕКА

Боряна Христова

 

Стр. 248

Цена: 7 лв.

ISBN:  978-954-533-131-2

 

Един съвременен роман с криминална интрига, който ще ви разходи до Париж и същевременно ще ви поведе по сенчестата пътека на тайното знание.

Виждали ли сте някога вещица? Ама истинска, „веща” в занаята жена, която може да дои месечината, но може и да бръкне в душата ви и да погледне в сенчестата ѝ страна? Ако не сте, прочетете този роман, защото той ще ви запознае с няколко български магьосници от близкото и по-далечното минало.

 А ако сте виждали, то непременно трябва да прочетете книгата, за да сравните силите на тази която познавате със силите на известните преди близо три века български „обаялници”, както са ги наричали някога – личности, за които столетия наред са се носили легенди. Ще ви отведем назад, към първата половина на 18 век, когато, както казва известният книжовник, преводач и основател на книжовна школа Йосиф Брадати „никъде не е имало толкова вещици и магьосници, както по земята българска”. И по онова време се е водела яростна борба между „доброто и злото”, само дето не е било ясно кое е точно добро и кое – истинско зло.


 

Всички съвременни лица и събития в книгата са измислени. Всички лица и събития от миналото са истински. Книгата е илюстрирана с печати-амулети от автентични ръкописи от XVII и XVIII в.

ПЛАНА КОНСТАНТИНОПОЛ

Евгения Иванова

 

Стр. 272

Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-533-125-1

 

На Балканите сме така - винаги има някакъв "план", "заговор", "сценарий".
Завладяването на Константинопол също е План, който главните герои се опитват да разплетат, защото от това зависи животът им - сегашният им живот. Разследването на Плана ги принуждава да разглобят европейската история на малки парченца, а при сглобяването се оказва, че в тази (и във всяка друга) история може да се е случило всичко. И всичко може да е истина

 
 

 


 

БОРИС ХРИСТОВ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Пламен Дойнов

 

Стр. 216

Цена: 8 лв.

ISBN:  978-954-533-129-9

 

В лицето на Борис Христов (1945) между края на 70-те и края на 80-те години на ХХ век българската поезия намира своя абсолютен некоронован властелин. Дори в променената ситуация след 1989 г., когато почти всички авторитети са сринати, поетът се превръща в нещо като централен, всеобщо признат авторитет на българската лирика. Този сборник се стреми да обобщи една рецептивна традиция, да търси основанията на обожанието и преклонението пред Борис-Христовата поезия, да вникне в магнетичното ѝ влияние, усилено от въздействието на прозата и киносценариите на Борис Христов, да разчете едно митично авторско присъствие, което въпреки привидното мълчание около себе си, излъчва още нови послания и значения.


 

 


1962

Пламен Дойнов

 

Стр. 344

Цена: 13 лв.

ISBN:  978-954-533-126-8

 

Сборникът събира текстовете, представени за първи път на конференцията „1962“, организирана от департамент „Нова българистика“ на Нов български университет на 1 юни 2012 г. Изследователи от различни академични центрове осмислят, разказват и анализират най-яркото време на българското размразяване, в чийто център се откроява 1962 година. В книгата ще намерите отговори на поредица от въпроси, отнесени не само към историята: Що за противоречива и средищна година е 1962-а? Как литературата се възползва от политическото „размразяване“? Но и как „размразяването“ се възползва от литературата? Кой, как и защо приема и/или отхвърля процесите на частична либерализация в една все пак тоталитарна държава? Защо в крайна сметка антисталинисткият проект остава незавършен в НРБ? Кога приключва 1962 година – може би на 15 април 1963-а, когато Тодор Живков произнася речта си пред дейците на изкуството и културата, за да сложи временно край на българското размразяване.

 


 

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК

Пламен Дойнов

 

Стр. 444

Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-533-127-5

 

Този том е своеобразно хронологично продължение на две предишни книги от Пламен Дойнов – монографичният двутомник „Българската поезия в края на ХХ век” (2007) и литературнокритическият сборник „Литература в междувековието. Поглед към българската литература. 2000–2003“ (2004).

Тази книга се стреми да очертае литературното поле в началото на новия век, да открои и дефинира различните тенденции във фикционалното и нефикционалното писане, да постави литературните творби и събития в по-динамичен социокултурен контекст. Така се получава колкото критическа хроника на литературата от началото на ХХІ век, толкова и проблемна картография на литературното поле, съществуващо в непрестанни напрежения с политиката и пазара, с историята и волята за новаторство.

И ето, че едва започналото столетие се оказва някак разколебано в началото си, в режим на една нестабилна „нормализация“, в която кризата за нови идеи в литературата може да бъде овладяна единствено от едно по-търпеливо, по-честно литературноисторическо говорене и писане за случващото се в съвременността.

 


 

 

ЖИВОТ С ПЪРВИЯ МАЗОХИСТ

Ванда фон Захер-Мазох

 

Стр. 264

Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-533-124-4

 

 

 

 Леополд фон Захер-Мазох (1836-1895) е сред най-четените автори на своето време не само в Австро-Унгария. Същевременно неговият път в живота и литературата неизменно е съпътстван от скандали.

Спомените на неговата съпруга Ванда фон Захер-Мазох (1845-1906) отключват тясната врата към частния живот на писателя.
 

 

 


 

 


 

ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ, том втори

Асен Христофоров

 

Стр. 520

Цена: 15 лв.

ISBN:  978-954-533-128-2

 

 

Завръщането на един голям майстор продължава.

Изданието включва разкази от сборниците „Скици из Рила” и „Планинари”, повестта „Трима с магаре из Рила”, непубликуваната досега повест „Хунияда” и няколко кратки произведения, достигнали до читателите след смъртта на автора.
 

 

 
 

 


 

 

ИВАН ЦАНЕВ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

 

Стр. 256

Цена: 8 лв.

ISBN:  978-954-533-120-6

 

 

Иван Цанев (1941) е поетът в алтернативния канон, чрез когото българската поезия препрочита и творчески усвоява лирическия опит на Атанас Далчев и на поетите от 40-те. Още през 60-те години младият поет предлага своята алтернатива на соцреализма като преработка на този опит, постигайки една нова предметност в изграждането на успоредно битие, което се противопоставя на доминирания от все по-перфидно насилие и пропаганден прогрес свят на НРБ. Иван Цанев предлага изказ, чрез който проговаря самото битие с всички свои гласове, докосвайки се до подриваща „социалистическия хуманизъм” всечовешка етика. И всичко това – подчинено на една воля за шедьовър, с демонстрация на такова майсторско упорство над точния стих, каквото българската литература не познава.


 

 


 

АЛИСА В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ

Алберт Бенбасат

 

Стр. 124

Цена: 9 лв.

ISBN:  978-954-533-123-7

 

Книгоиздаването отдавна не е същото. Докато през XX в. книжният бизнес беше притиснат от електронните медии, то в последните години виртуалният свят промени статута на книгата. Което някои наричат революция, а други апокалипсис. Какво се случва? Традицията на книжното правене и разпространение, установила се в течение на векове, е на път да се разпадне, като в съзнанието на глобалния потребител на компютри и интернет повечето от отделните му елементи вече отпадат.

Умира ли авторството? Във виртуалното пространство се вихрят грандиозни спекулации с чужди, защитени от Закона, съдържания от всякакъв род - литературни, публицистични, научни, учебни и пр. Тече прогресивно и повсеместно „копи-пействане" и присвояване, а също и превръщане на комбинации от чужди текстове в грубо съшити пастиши. Тези деяния у нас са съвсем безконтролни, дори имат своите ревностни защитници и сред интелигентните граждани.


 

МАЦАКУРЦИ В ДЕБРИТЕ НА РИЛА

Асен Христофоров

 

Стр. 544

Цена: 15 лв.

ISBN:  978-954-533-122-0

 

 

 

Изданието включва най-популярната книга на писателя: „Мацакурци” (издавана по-късно под заглавие „Вуцидей”), пътеписа „В дебрите на Рила” и два непубликувани текста. Томът съдържа още „Живот в дати”, пълна библиография на публикациите на Христофоров и други материали.

 

 

 

 


 

 

НРБ - ЛИТЕРАТУРАТА: ИСТОРИЯ, ПОНЯТИЯ, ПОДХОДИ, книга 5

 

 

Стр. 596

Цена: 15 лв.

ISBN:  978-954-533-121-3

 

Сборникът съдържа текстове от проведения между октомври 2011 и май 2012 г. научен форум „Литературата на НРБ: история, понятия подходи“, организиран от департамент „Нова българистика” на НБУ и LiterNet Медиа. Първоначално появилите се в liternet.bg 27 студии, статии и рецензии от 17 български изследователи представляват мащабно въведение към важни проблеми от историята на литературата от епохата на комунистическия режим – модели и теоретически визии върху различни аспекти на литературата и литературното поле между 1944 и 1990 г.; литературноисторически хипотези върху отделни времеви зони; студии за конкретни (персонални, издателски, текстови) казуси, демонстриращи колкото богатството от сюжети през 40-те/80-те години на ХХ век, толкова и типологическите сходства между някои от тях; аналитични отзиви за книги, посветени на литературата на НРБ. Сборник, който предчувства появата на една бъдеща История на литературата на Народна република България.

 

 


 

ОГЛУШИТЕЛНО БЯЛО

Евгения Иванова

 

Стр. 288

Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-533-119-0

 

Някогашна неистова любов върху един плаж, покрит със зърна градушка.
Спомени за края на един септември в раззинати от страх усти.
Една мина, където копаят злато с детски лопатки.
Една алпинистка, която убива с нагорещена маша за къдрене.
Една певица, паднала от Джендема.
И жълти, червени, оранжеви, лилави водорасли, които би трябвало да внушават образа на плесен, но са всъщност трагично красиви.
И върху всичко - оглушително бялото, плиснато от деветата сирена. 

 

 


 

 

ФОЛКЛОР И НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА

Николай Папучиев

 

Стр. 280

Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-533-118-3

 

 

 

Познаваме ли собствената си култура? Какво означава автентичен фолклор и кога е създаден? Защо нацията търси „автентично-българското”, за да легитимира себе си? Как модерната българска държава „открива” фолклора?
Това са част от въпросите, към които книгата предлага новаторски поглед. Авторът тръгва от водещите идеи в съвременната антропология и представя политиките на държавата, насочени към съхраняването, експонирането, експлоатирането и въобразяването на фолклора. Трудът анализира академичните изследвания, публикациите в медиите, етнографските изложби и музеи като механизми за формиране на модерните представи за автентична култура и традиция.
 

 

 


 

 

ПРИКАЗКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ

 

Стр. 296

Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-533-115-2

 

 

 

Из цяла Европа се разказват невероятни истории за приключения, вълшебници, феи, за мъдри и глупави хора и животни. В книгата са подбрани някои от най-увлекателните.

 

 

 

 


 

 

ПЪРВА РАДОСТ Е ЗА МЕНЕ

 

Стр. 608

Цена: 15 лв.

ISBN:  978-954-533-113-8

 

Сборник е резултат от работата на интердисциплинарния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”. Началните две статии се опитват да представят проблема в теоретичен план. Рубриката Исторически корени въвежда в процесите през ХIХ в. Съвременни измерения обединява резултатите от социологическо изследване с наблюдения върху учебниците по история и върху българските филми с историческа тематика. Места на паметта събира дискусиите на международната конференция „Места на паметта. Емоции и страсти”. Дълбокото убеждение на участниците е, че проблемите на българската национална идентичност трябва да се разглеждат в техния балкански и европейски контекст, на този кръг от проблеми са посветени изследвания на български и чужди учени в последния раздел.

 

 


 

 

ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

 

Стр. 248

Цена: 7 лв.

ISBN:  978-954-533-111-4

 

Чрез думите на най-новата критика библиотека „Личности” представя емблематични фигури от българската литература, белязали с присъствието си епохата и на Първата (Народна) република България (1946–1990), и на Втората българска република (след 1990 г.). Със следването на ясен критически ангажимент, с волята за цялост и истинност на литературната история поредицата проектира началата на новия канон на българската литература – редицата от личности, които задават нейния висок смисъл.

Екатерина Йосифова (1941) днес е може би най-категоричното женско присъствие в алтернативния канон от ХХ и ХХІ век. Сборникът поставя творчеството ѝ в две перспективи – литературноисторическа и оперативно-критическа. Част от текстовете акцентират върху мястото на нейната поезия в българската литература през втората половина на ХХ век, особено в епохата на доминиращия соцреализъм в НРБ, а останалите се фокусират върху най-новите творби на поетесата от първото десетилетие на ХХІ век, когато тя достига до един от най-важните приноси за промяната на българския поетически език.


 

СЪЗДАВАНЕТОТО  НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Ан-Мари Тиес

 

Стр. 304

Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-533-110-7

Книгата проследява възникването и развитието на националните идентичности в Европа. Вниманието е съсредоточено върху различните елементите, които идеолозите на национализма използват – предците основатели, езика, фолклора и обичаите, паметниците, националния пейзаж и пр.

При цялото им своеобразие моделите се повтарят и Ан-Мари Тиес ги анализира задълбочено, на места с дискретна ирония и без предразсъдъци. Трудът обхваща цяла Европа, от Британските острови до Балканите и епохата на Романтизма до времето след падането на Берлинската стена
 

 

 

 

 


 

АСЕН ХРИСТОФОРОВ. ОТ ЛОНДОН ДО МАЦАКУРЦИ ПРЕЗ БЕЛЕНЕ

Николай Аретов

 

Стр. 256

Цена: 8 лв.

ISBN:  978-954-533-109-1

 

Книгата е първото цялостно представяне на живота и творчеството на Асен Христофоров (1910-1970), един от най-значителните български писатели, пренебрегвани от критиката. Възпитаник на Робърт колеж в Цариград и London’s School of Economics, той се връща в България и съвсем млад става професор по икономика. Но академичната му кариера бива прекъсната – той е уволнен от Университета, обвинен в шпионаж и изпратен в Белене. След като излиза от лагера Христофоров се оттегля в Говедарци и създава митичния свят на своите мацакурци.

  


 


 

НАЧАЛОТО И КРАЯТ НА СВЕТА

Боряна Христова

 

Стр. 96

Цена: 7 лв.

ISBN:  978-954-533-107-7

 

Тивериадското море. Разказ за Адам и Ева

Въпросите за Сътворението на земята и човека, за тяхната съдба през хилядолетията и за това дали светът ще има край и кога ще настъпи той, са вечни теми, които никога не са преставали да вълнуват човечеството.
Книга представя основния старобългарски апокриф за създаването на света - „Разказ за Тивериадското море”, който е бил част от известната „Тайна книга на богомилите”. Построен изцяло върху космогоничните представи на дуализма за двете начала, заложени в света и у човека (на доброто и злото или на Господа и Сатаната), апокрифът съдържа и множество интересни елементи от фолклорните предания и легенди, от цялостната народна митология, което му придава приказен вид. Включено е и апокрифно предание за пришествието на Антихриста и края на света.

 


 

ПРИКАЗНА СЪКРОВИЩНИЦА

том 4


 

Стр. 448

Цена: 11 лв.

 

 

Четвъртият том от авторитетната поредица "Приказна съкровищница" въвежда читателите в света на българското народно творчество. Обичани, позабравени или направо непознати, най-хубавите наши приказки са необходими на всяко дете.

Вековната мъдрост на народа е съхранена в гатанките и поговорките, които допълват изданието. Тази книга на издателство "Кралица Маб" има запазено място във всеки български дом.

 

 

 


 

ПРИКАЗНА СЪКРОВИЩНИЦА

том 1

 

Стр. 464

Цена: 8 лв.

ISBN:  978-954-533-034-1

 

 


 

 

ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

Христо Дочев

 

Стр. 310

Цена: 10 лв.

ISBN:  978-954-533-106-0

 

Hаcтoящата книга e пpeдназначeна за вcички, а нe cамo за oния, кoитo ce интepecуват oт oкултнитe науки. Защoтo въпpocитe, кoитo oкултната наука pазглeжда, cа вeчни и унивepcални. B ocнoвата на излoжeнoтo тук cтoи нoвoтo Бoжecтвeнo учeниe на Учитeля Петър Дънов oт Бългаpия. Автopът ce e пocтаpал да улecни читатeля, катo му пpeдлага в малък oбeм макcималнo кoличecтвo инфopмация. B книгата нe cа заcтъпeни вcички oкултни тeми и науки, въпpeки чe Учитeлят ги e pазглeждал. Bъпpocитe на аcтpoлoгията, напpимep, на xpанeнeтo, пpиpoдocъoбpазния живoт, лeкуванeтo и пp. нe ce pазглeждат тук.

Кoлкoтo за гадаeнeтo на бoб, тази тeма e дoпуcната инцидeнтнo, пoвeчe за кoлopит, oткoлкoтo катo значимocт. Ho и тя мoжe да бъдe oпpавдана катo oпит за пpилoжeниe на казанoтo oтнocнo чиcлата в eдна oкултна oблаcт, cвъpзана, кактo винаги, c интуицията.

Читатeлят тpябва да знаe oщe, чe вcякo eднo oт заглавията в тази книга cамo загатва, а нe изчepпва дадeната тeма. Бeз дpугo тoва e нeвъзмoжнo, защoтo книгитe на Учитeля cа мнoгo - над 130 издадeни и oщe дeceтки нeиздадeни тoмoвe.

Cлeдoватeлнo тази книга нe цeли да oбяcнява, или да замecтва cамoтo учeниe.


 

Tя дopи нe e "въвeдeниe" в cтpoгия cмиcъл на думата, пo-cкopo oпит да заинтpигува любoзнатeлнитe и интeлигeнтни читатeли, катo ги oтпpави към cамия извop - Учитeля и нeгoвoтo Cлoвo. Защoтo кактo казва Учитeлят, ниe мoжeм да дoвeдeм кoня дo извopа, нo нe мoжeм да гo накаpамe да пиe наcила, нитo мoжeм да пиeм вмecтo нeгo.

ПОСТНА КУХНЯ

Цветана Иванова

 

Стр. 208

Цена: 8 лв.

ISBN:  978-954-533-108-4

 

 

Вкусни, лесни и разнообразни ястия за Вашия добър тонус.

♦ Салати
♦ Супи
♦ Основни ястия
♦ Теста
♦ Десерти
♦ Студени напитки

 

 


 

КАК ДЕЙСТВА ЛИТЕРАТУРАТА

Джеймс Уд
 

Стр. 184

Цена: 8 лв.

ISBN:  978-954-533-104-6

 

B тaзи книгa cе oпитвaм дa зaдaм някoи oт нaй-cъщеcтвените въпрocи зa cлoвеcнoтo изкуcтвo. Реaлиcтичен ли е реaлизмът?

Кaк дефинирaме cпoлучливaтa метaфoрa? Кaквo е литерaтурен герoй?

Кaк рaзпoзнaвaме брилянтните детaйли в прoизведениетo?

Кaквo е гледнa тoчкa и кaкви ca мехaнизмите ѝ? Кaквo е худoжеcтвенo cъпричacтие?

Зaщo ни вълнувa белетриcтикaтa?

Стaри въпрocи, възрoдени нaпocледък в cферaтa нa aкaдемичнaтa критикa и литерaтурнaтa теoрия.

Hе cъм убеден oбaче, че aкaдемичнaтa критикa и литерaтурнaтa теoрия ca им oтгoвoрили пoдoбaвaщo. Haдявaм cе тaзи книгa дa зaдaвa теoретични въпрocи, aлa дa им oтгoвaря прaктичеcки – или другoяче кaзaнo, дa зaдaвa въпрocи oт гледнa тoчкa нa критикaтa и дa им oтгoвaря oт пиcaтелcкa гледнa тoчкa.
 

Пo-ширoкaтa тезa, кoятo зacтъпвaм тук, е, че прoзaтa е еднoвременнo фикция и прaвдoпoдoбие и че тези две възмoжнocти не cе изключвaт взaимнo. Oпитaл cъм cе дa oпишa нaй-пoдрoбнo фикциoнaлнocттa – и мехaнизмите ѝ, – зa дa я oбвържa oтнoвo c дейcтвителния cвят, кaктo Ръcкин е иcкaл дa cвърже твoрбите нa Тинтoретo c нaчинa, пo кoйтo виждaме еднo лиcтo.


 

B резултaт глaвите в книгaтa преливaт еднa в другa, зaщoтo ca мoтивирaни oт еднaквa еcтетикa – кoгaтo гoвoря зa cвoбoден индиректен cтил, вcъщнocт рaзcъждaвaм зa гледнaтa тoчкa; кoгaтo oбcъждaм гледнaтa тoчкa, вcъщнocт cтaвa думa и зa възприемaнетo нa детaйлите, кoгaтo гoвoря зa детaйлите, вcъщнocт имaм предвид герoите; a кoгaтo пишa зa герoите, вcъщнocт cтaвa думa зa реaлнoтo, кoетo е в ocнoвaтa нa вcичките ми търcения.
Oт aвтoрa

   

Copyright © 2013  Nextel