Съвместна рубрика на сп. ТЕМА и Filibe.com

 

 

Фитнес за мозъка

Можем ли да контролираме физиологичните фукции на тялото си.
Какво е биофийдбек и на кого помага алтернативният метод

 

ИСКРА ЦЕНКОВА
Снимки КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ
 

 

Детето забожда очи в играта, докато Агнешка Дейнович лепи на главата му няколко електрода - като при електроенцефалограма. Според психолозите компюрътните игри са вредни - особено за децата, но тази е различна. Играе се без мишка, без натискане на клавиатурата, само с очите и сивото вещество. Електродите събират сигнала от скалпа на детето и го преработват в количествен и качествен анализ. На монитора има аквариум, който мени цвета на водата, броя на мехурчетата в нея, на плуващите риби. Всяка промяна позволява на играча да проследява сам как функционира мозъкът му. Колкото повече са мехурчетата, толкова по-бърза и концентрирана е мисълта му. Колкото е по-мътна водата, толкова е по-напрегнат, по-притеснен, уплашен. Всеки играч трябва да осигури най-добра среда за живот на рибите, колкото повече са те, толкова по-позитивен е. Видеоиграта е мозъчна гимнастика, но хич не е лесна,

изисква силна мотивация

Затова пък развива способностите ни да регулираме сами физиологичните процеси в организма си и да променяме трайно модела на мозъчната си активност. Модерният метод помага при тежки социални заболявания – детска церебрална парализа, аутизъм, страхови неврози, заекване, хиперактивност, агресия, епилепсия, състояния след инсулт, зависимости, тревожност, хронична болка... Използва се за елиминиране на негативното въздействие на стреса, помага при изучаването на чужди езици, подобрява резултатите на спортистите. Много неврологични клиники по света го използват като спомагателна терапия. Въпреки че все още не е достатъчно популярна у нас, тя вече се прилага от ресурсните и дневните ни центрове за рехабилитация и социална интеграция на деца и младежи в неравностойно положение. В някои от тях като пловдивския център „Света Анна“ вече се случват чудеса, отбелязва Агнешка.
Методът се нарича биофийдбек (biofеedback – биообратна връзка). Приложната психофизиология е пренесена за пръв път у нас преди девет години от полякинята Агнешка Дейнович. Агнешка се смее, биофийтбек сам я намерил. Реномирана полска фирма, насочена към електрониката и автоматиката в медицината, избрала нея за свой представител в България и я изпратила на дълго обучение в невротренинга. А тя се захванала здраво да разпространява терапията в страната ни. Днес биофийтбек се практикува в цяла България от над 200 обучени невротерапевти. Само в София те са 15, във Варна - 6.
Агнешка е филолог по образование, защитила е докторат, преди да дойде у нас, преподава в университета във Варшава. Стъпва на българска земя, следвайки сърцето си, бракът й се оказва несполучлив, но тя решава да остане у нас и да отгледа тук детето си. Вече се е доказала в страната ни, наложила е много успешно методиката за бързо четене и мнемотехники, и до днес учи усърдно българите как да развиват мозъка си, как да запаметяват по-бързо и повече, как да прескачат вътрешните си бариери. Докато се обучава за неврофизиолог, осъзнава, че биофийтбек е нещо повече от всичко, което е правила до момента. Методът позволява да огледаш сам мозъчния си капацитет, да го подредиш и така да помогнеш на тялото си да се самоизлекува.
Техниката води началото си

от 30-те години на миналия век

когато се появяват и енцефалографите, истинска революция в науката за мозъка. С тяхна помощ учените надникват в сивото вещество и регистрират възникването и предаването на електрическите потенциали на главния мозък. Откритието принадлежи на немския психиатър Ханс Бергер, който пръв поставя на скалпа иглени електроди. Изучавайки електрическата активност на човешкия мозък, той открива слаби колебания с честота около 10?????? в секунда и ги нарича алфа-вълни. Бергер доказва, че психофизичното ни усещане се влияе пряко от електромагнитните вълни, генерирани от нашия мозък - алфа, бета, гама, делта или тета. Те се сформират от милиони неврони, които предават

 

в синхрон електрическия заряд. По време на сън преобладават нискочестотните биотокове - делта и тета. Мозъкът на бодрия и енергичен човек излъчва високочестотните бета вълни. Гама вълните, които са с обхват над 34 Hz, пък се свързват със състоянията на проблясъци. А алфа вълните съответстват на покоя и релакса. В полубудното алфа състояние мозъкът ни работи по-бавно и усещането за болка изчезва. В откритието на Бергер има личен мотив, синът му има тумор в мозъка. Чрез обратната връзка на ЕЕГ Бергер учи сина си как да остане в алфа състояние, за да не усеща болка по време на мозъчната операция. Така се появява неврофийтбек - черешката на биофийтбек, чийто фокус е централната нервна система.

Методът започва да се развива интензивно през 60-те години на ХХ в., когато учените усилено изследват регулирането на мозъчната активност. В американския център за космически изследвания НАСА за пръв път се прилага покрай нов икономичен вариант за космическо гориво, от което всички астронавти започват да получават епилептични пристъпи. За да открият коя от съставките на горивото провокира център в мозъка и предизвиква припадъците, група неврофизиолози начело с немския професор Б. Щерман започват експериментални изследвания с котки. Всички животни получават епилептични пристъпи до момента, в който неврофизиолозите включват в експеримента котки, преминали тренинг за промяна на модела на мозъчната активност

под въздействието на алфа вълните

Учените повтарят опита и върху 100 доброволци, а експериментът показва, че след две години тренировки епилептичните пристъпи в групата са намалели с 80%. Така Щерман открива, че при хора с епилепсия пристъпите намаляват с увеличаване на амлитудата на определен честотен обхват на мозъка. Щерман описва успехите на екипа си през 1972 г. в научна статия за използването на невротренинга при лечение на епилепсията.
Може ли сами да въздействаме на процесите в мозъка? Докъде се простират възможностите ни? Как апаратурата може да модифицира анормалната мозъчна активност и да я оптимизира? Всъщност всичко се случва с помощта на един компютър, два монитора и електродите на главата на пациента. Невротерапевтът стои пред втория монитор и наблюдава преработените като медицински таблици сигнали от скалпа на играещия. Агнешка задава сложността на компютърната игра, за да го стимулира да се приближи към нормата със силата на мисълта си. Играейки, той учи мозъка си да работи на нужните честоти. Така управлява телесните си функции и влияе върху процеси, които реално човек не би могъл да контролира - като кръвното налягане и сърдечния ритъм например.
Всеки сам намира това състояние, в което мозъкът му генерира съответните вълни. След това се учи да го задържа през всичките терапевтични сеанси в рамките на половин час. Така изгражда физиологично нужните връзки, а умният ни мозък използва след това наученото като инструментален условен рефлекс. Методът прилича на автогенен тренинг, но като резултат е чиста математика, отбелязва Агнешка. А умението, което човек придобива след сеансите, е трайно - като ходенето например, научиш ли се веднъж да вървиш, повече не мислиш как се прави. Има ли странични ефекти този метод? Да, отговаря самият проф. Щерман. Човек става по-умен и по-осъзнат.

 

Статията се публикува със специалното разрешение на сп. Тема

 

Copyright © 2012 Nextel