ИЗВАДИХА ЖИВА РИБКА ОТ БЕЛИЯ ДРОБ НА МОМЧЕ

Индийски лекари оперираха 12-годишно момче за да извадят жива риба то белия му дроб. Анил Барела вдишал десетсантиметровата рибка докато си играел в една река. Дца често поглъщат малки рибки живи докато си играят, обаче в този случай рибката попаднала в белия дроб на момчето вместо в стомаха му. Лекарите направили операцията по спешност защото нивата на кислорода в тялото на момчето запомчнали да падат и той не можел да си поеме дъх. Доктор Прамод Джавар заяви: „Рибката беше още жива и поемаше последни си дъх когато направихме бронхоскопия, и двата дроба на момчето яха в спазъм поради ниското ниво на кислород. След успешната намеса и момчето и рибката са живи и здрави.”

Copyright © 2000 - 2012 filibe.com