България е на 32-ро място според индекса на добрите страни


Изненадващо, но факт. Публикувана бе световна класация на страните в която не само, че не сме на опашката, заемаме 32-ро място, но праха ни дишат всички съседи с изключение на гърците, които са на 30-то място. Класацията представя Индекс на добрите страни. Неин автор е Саймън Анхолт, световно известен независим политически коментатор, който развива и прилага икономически, политически и културни стратегии в редица държави. Относно проекта си Индекс на добрите страни той казва: „Идеята е много проста: да измери с какво всяка страна допринася за доброто на човечеството и с какво вреди." Анхолт използва 35 различни вида данни на ООН, Световната банка, Световната здравна организация и други международни организации и въз основа на тях определя ранглиста в която е видно дали някоя страна допринася за човечеството, дали е бреме или някъде по средата. Индексът не определя какво се случва в самата страна, а само международния принос. Сред критериите попадат свободата на печата, брой на приети бежанци, износ на оръжие, брой нобелови лауреати, наука и технологии, култура, международен мир и сигурност, световен ред, планетата и климатът, просперитет и равенство, здраве и благополучие. Без изненади на последните три места са съответно Ирак – 123-то, Виетнам – 124-то и Либия на 125-то. На първо място е класирана Ирландия, а след нея в десетката следват: Финландия, Швейцария, Холандия, Нова Зеландия, Швеция, Великобритания, Норвегия, Дания и Белгия. Французите са 11-ти, Канада на 12-то, Германия на 13-то, Австрия на 14-то. САЩ заемат 21-вото място, а Руската федерация е на незавидното 95-място като преди нея се нареждат Сенегал, Бангладеш, Саудитска Арабия, Кувейт и Хондурас. Да разгледаме нашите показатели. В сектор наука и технологии имаме най-високо класиране – 19 място и то се дължи на големия брой студенти, които се обучават в чужбина. В сектор култура сме на 27-мо място като във всички подпоказатели като износ на интелектуални продукти и услуги, принос към ЮНЕСКО/организация на ООН за образование, наука и култура/, свобода на придвижването, свобода на печата сме над средното ниво. По показател международен мир и сигурност сме на 79 място заради ниските стойности в подпоказатели като интернет сигурност и производство и износ на оръжие. Печелим точки за мирната си политика и неучастие в международни конфликти, участие в мироопазващи проекти и мисии на ООН. В категория планета и климат сме на 80-то място главно заради износ на радиоактивни отпадъци, но за сметка на това в подпоказателите замърсяване на питейна вода и емисии на въглероден двуокис сме отличници. По отношение на запазен биокапацитет сме малко над средното ниво. В категорията здраве и благополучие сме на 55-то място – в подпоказателите експорт на лекарства и доброволчески принос към Световната здравна организация сме над средното ниво, изоставаме в хуманитарна помощ и хранителни помощи, а при залавянето на пратки с наркотици сме малко над средата.

 

Copyright © 2000 - 2014 filibe.com