ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                  Х И М И Ч Е С К О  Ч И С Т Е Н Е

БЛЯСЪК - ВГ ООД


мобилна
версия

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Химическо чистене.
Пране, гладене и дезинфекция на хотелско, ресторантско, болнично и индивидуално бельо, Почистване на меки настилки, пердета, одеяла, китеници, покривки, килими, олекотени юргани, ароматизиране и колосване, почистване на мека мебел.
Измиване и полиране на твърди настилки
.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
ул. “Равнища" № 5  (Битов комбинат)
тел.: 032/ 644-127, 0888/ 989-863
0887/ 387-278
Пловдив,
ул. “6 ти септември" № 51
(пункт химическо чистене)
0889/ 227-634

 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel