ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О П А К О В К И  И  О П А К О В Ъ Ч Н А  Т Е Х Н И К А 

ЕЛЕКС-ТРАКИЯ ООД

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Продажба на опаковъчни машини: вакуум машини, термофолиращи машини. Машини за ръчно и автомат. опаковане на хр. продукти с фолио. Електронни етикетиращи везни "Сейко". Печат на самозалепващи етикети на рула. Консумативи и сервиз.

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив, 
бул. "6-ти септември" № 227

032/ 626-140, 
032/ 634-914

[email protected] 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co