ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О П А К О В К И  И  О П А К О В Ъ Ч Н А  Т Е Х Н И К А 

ИМПАС - 93

 


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Търговия на едро с хартия, картон и опаковки

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив,
ул. "Булаир" № 30

032/ 634-001
тел.факс:
032/ 634-038
088/ 403-80-80
088/ 871-00-31

[email protected] 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co