ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О П А К О В К И  И  О П А К О В Ъ Ч Н А  Т Е Х Н И К А 

МЕГАПОРТ ООД


100% разградими торбички

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

НОВО - производство на напълно разградими торбички. Разпадът е за период от 1 до 3 години без да оказва вредно влияние върху почвата.

Производство на гъвкави полимерни опаковки - торбички, пликове, чували, полиетиленов ръкав.Около 80 % от продукцията е за вътрешния пазар, а чуждестранните клиенти са от различни държави: Гърция, Румъния, Германия, Австрия, Македония и др."Мегапорт" се сертифицира по стандарт ISO 9001: 2000 от UNITED Registrar of Systems LTD. Фирмата създаде система от пунктове за събиране, сортиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

ЗА КОНТАКТИ

 

София,
ул. "Гео Милев" № 55; 02/ 973-35-61, 02/ 971-34-66

www.megaport.bg
[email protected]

Варна, 
бул. "Владислав" № 281(винзавод "Димят")

052/ 50-57-87, 052/ 73-00-72
[email protected]

Бургас,
скл.база ”Немцов"склад № 38
тел./факс: 056/ 881-327

[email protected]
Пловдив, ул. "Йосиф Шнитер" № 2а 032/ 632-485
[email protected]
В. Търново, ул. "Н. Габровски" № 81 062/ 601-112
[email protected]

Търговище, Индустр. зона ПК № 33

тел./факс: 0601/ 63-358

[email protected]

Плевен, скл. база НарМаг, тел./факс: 064/ 845-571

[email protected]

Хасково, ул. "Пловдивска" № 2, 0882/ 82-00-82

[email protected]

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co