ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О П А К О В К И   И   О П А К О В Ъ Ч Н А  Т Е Х Н И К А 

ТОНЕВИ ООД
 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Производство на бариерни фолиа, опаковки
за вакуумиранe, опаковки с цип (Zipper bags).
Стоящи опаковки (Stand up опаковки).
Ремонт на вакуум машини и вакуум помпи:
BUSCH, RIETSCHLE, BECKER.

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив, 
ул. "Брезовско шосе" № 176

032/ 393-920, 
032/ 393-921
0888/ 988-455
0887/ 988-455
[email protected]

 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co