ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

               И З Д А Т Е Л С Т В А

ИМЕ НА ФИРМАТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОНИ

E-mail / уеб адрес

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА  "ХЕРМЕС"

Издаване на художествена и специализирана литература за възрастни, илюстровани енциклопедични издания, учебна и учебно-помощна литература, речници и помагала за чуждоезиково обучение.

Пловдив,
ул."Богомил" № 59, ет.3

032/ 608-100
032/ 630-630
факс: 
032/ 608-199
032/ 634-095

[email protected] 

www.hermesbooks.com

|Азбучен указател | home |
© Nextel