ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

Ш И В А Ш К И  У С Л У Г И  И  М А Т Е Р И А Л И

ПРОГРАМА КОНСУЛТ  НИКОЛОВ И СИЕ СД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Фирмата предлага
следните поръчки:
Конвертиране на данни за кройки и маркери от други CAD системи; Конструиране по мрежи; въвеждане на кройки от дигитайзер; размножаване; разработване на маркери; технологичен модул.

 

ЗА КОНТАКТИ

 

Хасково, 
ул. “Пирин” № 1-3

тел./факс: 
038/ 664-853
038/ 664-896

www.consultplus-bg.com
[email protected]

 

Русе, 
ул. “Драгоман” № 8, вх. А

082/ 823-118
факс:
082/ 822-553

[email protected]

| Азбучен указател | home |
© Nextel