ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

Ш И В А Ш К И  У С Л У Г И  И  М А Т Е Р И А Л И

ЕТ ЮНУЗ

Trading Firm YUNUZ
Bulgarian Exclusive Agent of SIRUBA

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Официален представител на индустриални шевни машини "Siruba". Резервни части и приспособления.
New-tech - шевни машини,
AMF REECE,
E-P-A Akin
- линия за ризи,
Ozbilim
- настилачна техника,
iMSAN
- машини за заточване,
Mayer
- кроялна техника,
SILTER
- гладачна техника,
malkan
- гладачна техника.

ЗА КОНТАКТИ

Хасково,
Северна индустриална зона
Димитровградско шосе

038/ 662-260
факс:
038/ 663-647
088/ 86-11-125

[email protected]

| Азбучен указател | home |
© Nextel