ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

             С П Е Д И Ц И Я

ИМЕ НА ФИРМАТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОНИ

E-mail / уеб адрес

"ДЕСПРЕД"

Международен транспорт и спедиция; 14 клона в България и кореспонденти в цяла Европа; Лицензиран митнически агент; Временен и митнически склад; Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи; Обезпечаване на транзитни операции; Панаирна спедиция - комплексно обслужване

4000 Пловдив, п.к.116

Международен панаир Пловдив, палата 29

 

Митнически терминал, ул. "Кукленско шосе" № 32а, офис № 7

032/ 633-620 - Директор
тел./факс:
032/ 633-686;
032/ 625-068,
032/ 625-069


тел./факс:
032/ 673-990

www.despred.com 

despred@plovdiv.
techno-link.com
 

 


despred_terminal@
plovdiv.
techno-link.com
 

 

|Азбучен указател | home |
© Nextel