ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                     А В Т О М А Т И З А Ц И Я

"ВАРУМ" ЕООД


ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
бул."Марица" № 36 ет.2 офис 5

тел./факс:
032/ 641-621;
тел./факс:
032/ 644-194, 
0888/ 229-116

магазин: Пловдив,
бул."Марица" № 36

032/ 641-638
[email protected] [email protected] [email protected] www.varumr.com 


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

 

Продажба на хидравлични и пневматични изделия и принадлежности: цилиндри, разпределители, уплътнители, монометри, пневмошлаухи, съединители, пресостати, филтри, предпазни клапани и др.

 

 

|Азбучен указател | home |
© Nextel Co