ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   К О М П Р Е С О Р Н И   И Н С Т А Л А Ц И И

ТЕХНОСИСТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ EООД

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Резервоари напорни за въздух,
Водоводни топлообменници
,
Бойлери пароводни и водоводни и комбинирани с ел. подгрев
,
Бойлери пароводни и водоводни вертикални с изваждаем тръбен сноп (или със серпентина) и комбинирани с ел. подгрев
,
Акумулатори вертикални и хоризонтални за топла и студена вода за термопомпени, чилърни и слънчеви инсталации
,
Тръбни снопове U-образни
,
Пароводни топлообменници тип ПСА и ТПВ
,
Резервоари цилиндрични хоризонтални
за течни деривати, Правоъгълни резервоари,
Резервоари за пропан-бутан
,
Топлообменници кожухотръбни с плаваща глава

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив,
бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 134

тел./факс:
032/ 625-282
032/ 635-078

www.technosystem-bg.com

[email protected]

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co