ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   З А С Т Р А Х О В К И 

ЕЛ ИН ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив, 
ул. "Преслав" № 13
тел./факс: 032/ 639-739
0888/ 305-011
0897/ 982-530
0895/ 666-216
e-mail: [email protected]

[email protected]

www.el-ins.com

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предлага следните застраховки:

•Автокаско
•Гражданска отговорност
•Карго
•Индивидуална рискова застраховка живот
•Групова застраховка живот
•Спестовна застраховка живот
•Застраховка Медицински рискове чужбина
•Застраховане на животни, птици, кошери с пчели
•Имуществено застраховане
•Застраховка Земеделски култури
•Застраховка Злополука

Професионална отговорност на:

•Адвоката
•Медицинският персонал
•Нотариуса
•Работодателя
•Участниците в проектирането и строителството
•Туроператора
•Хотелиера и ресторантьорa

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel