ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   З А С Т Р А Х О В К И 

ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД
ГЕНЕРАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПЪЛДИН

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания и Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване.

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ, ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОПИТЕН ЕКИП С ДЪЛГОГОДИШЕН СТАЖ В СФЕРАТА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

- ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
- КАСКО
- КАРГО
- ЗЛОПОЛУКА
- РИСКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ „ЖИВОТ”
- МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ В ЧУЖБИНА
- ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
- СЕЛСКОСТОПАНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ
- ЗАСТРАХОВКИ ЗА ОТГОВОРНОСТИ
- ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив, 
ул. "Преслав" № 23А /срещу гръцкото консулство/
тел.: 032/ 621-166
тел./факс: 032/ 638-310
мобилен: 0878/ 107-300

e-mail:
[email protected]

[email protected]
www.generali.bg

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel