ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

               Б У Л Ч И Н С К И  О Б Л Е К Л А  И  А К С Е С О А Р И

ТЪРГОВСКА КЪЩА СИЯНА

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Производство на булчински рокли и официални тоалети, мъжки костюми.
От нас започва щастието!

ЗА КОНТАКТИ


гр. Асеновград
бул."България" № 3
тел.: 0331/ 6-22-24;

факс: 0331/ 6-73-21
мобилни:

0889/ 66-58-66,

0878/ 55-55-14

www.eli-siana.com

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel