ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                 Н Е З А В И С И М   С Т Р О И Т Е Л Е Н  Н А Д З О Р

ИМЕ НА ФИРМАТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОНИ

E-mail / уеб адрес

"КОМПЛЕКТ 10"

Ателие за проектиране на заведения за обществено хранене, търговски обекти, жилища. Заснемане, узаконяване, съгласуване по всички части, въвеждане в експлоатация.

Пловдив,
ул. "Ген. Данаил Николаев" № 75

032/ 644-346; 
089/ 897-50-20

[email protected] 
[email protected] 

 

|Азбучен указател | home |
© Nextel