ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О Б У Ч Е Н И Е,  К У Р С О В Е

“АСТАРТА - М”
16 години.! Център за езиково обучение и преводи. Общуване без езикови граници!

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Многостепенно обучение по английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски, нидерландски, шведски, гръцки, турски, румънски, японски, китайски, арабски и др. БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ за Обща и специализирана подготовка за деца, ученици и възрастни Подготовка за: - международни сертификати: IELTS, STANAG, ТOЕFLiBT, SAT,FCE, CAE, PCE, AQA –английски; ZD, ZMP, ZOP, DSH, TestDaF – немски; DELF, DALF – френски; D.E.L.E. – испански; - интервю
и работа в чужбина
- Курсове – малки групи
- Индивидуално обучение
- Корпоративно обучение
Консултации за образование, трудова мобилност, проекти в ЕС, придобиване на българско гражданство.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив 4000,
ул.”Иван Вазов” № 48

тел./факс:
032/ 640 321,
088/ 742-17-59

 

astarta_m@abv.bg;             astartam@yahoo.com

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel