ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О Б У Ч Е Н И Е,  К У Р С О В Е

"ЕВРО АЛИАНС" ООД
Център за езиково и професионално обучение

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Модулно чуждоезиково обучение за деца и възрастни. Компютърно обучение. Професионални счетоводни курсове.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
бул."Самара" № 13

032/ 953-315, 032/ 953-325; 088/ 86-41-636[email protected]
[email protected]
София,
пл. "Македония" № 1, ет. 4 (сграда на КНСБ)
02/ 917-05-12
sofia@euro_alliance.net

Бургас,
бул. "Хр. Ботев" № 81, ет.3
056/ 917-658
[email protected]

Асеновград,
ул."Васил Левски"  № 7
0331/ 47-057

Стара Загора,
бул. "Цар Симеон Велики" № 100
комплекс "Верея"
042/ 659-929
[email protected]

Ямбол
ул. "Кабиле" № 8
046/ 661-896
[email protected]
www.euro-alliance.net

 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel