ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О Б У Ч Е Н И Е,  К У Р С О В Е

УЧИЛИЩА "ЕВРОЕЛИТ"

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Обучение по английски, немски, френски и испански език и компютри за деца и възрастни. Подготовка за сертификати: Кембридж (FCE, CAE, PCE), TOEFL тест, Stanag 6001. Бизнесанглийски.

Медицински английски.
Курсове за работещи в медии, туризма, медицина.
Езиково обучение на военни.
Преводи. 
Европейски езиково портфолио на Съвета на Европа.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив, 
ул. "Леонардо Да Винчи" № 76 (на спирката срещу ПУ)
032/ 628-562;
0879/ 60-92-06
Хисар,
Дом на културата
0337/ 20-05
[email protected] 
http://euroelite.bg 


 

| Азбучен указател | home |
© Nextel