ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О Б У Ч Е Н И Е,  К У Р С О В Е

ФАРОС УЧИЛИЩА ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив,
ул. Отец Паисий № 2, ет. 5  
032/ 631-348

 

www.pharos.bg

 

Централен офис:
София, бул. Патриарх Евтимий 61, ет. 3, ап. 5
тел.: 02/980-10-73, 02/981-20-07
email: [email protected]

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Фарос е първата и най-голяма частна верига от училища за чужди езици и компютърно обучение в България. Фарос е първото частно училище в България със сертификат удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството с международния стандарт ISO 9001-2008.

Фарос е лицензиран център за професионално обучение /лицензия № 200412225/ от НАПОО към Министерски съвет.

ЕЗИКОВИ ПРОГРАМИ
* Целогодишно обучение по английски език

* Интензивни курсове по общ, разговорен и специализиран английски език през цялата година. Специализираните курсове са за работещите в различнипрофесионални сфери - бизнес английски, английски за медици, за работещите в туризма, англаийски за секретари, английски за банково и застрахователно дело.
*  Подготовка за международно признатите изпити - Фарос е оторизиран от университета Кеймбридж център за провеждане изпите на Cambridge ESOL на своите ученици. Фарос предлага подготовка за изпитите по английски език на университета Кеймбридж - YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, както и за TOEFL iBt Test и IELTS.
*
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ - Обучението е съобразено с най-новите тенденции в областта на информационните технологии и световно утвърдените стандарти на Microsoft. Курсовете са конструирани на модулен принцип: офис приложения: /MS Office - Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Project - нива basic и  expert; Обектно ориентирано програмиране: C++, Java, Visual Basic; Компютърна графика: Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Corel Photopaint; Анимация иуеб дизайн: HTML, SharePoint Web Designer, Dreamweaver, Flash, Premier, Java Script, ASP.NET; Тримерна графика: 3dmax; Предпечатна подготовка: Adobe InDesign, PageMaker; Приложения за автоматизиране на инженерната дейност: AutoCAD. ЦПО "Фарос-професионално обучение" предлага обучение по следните професии: компютърен график, оператор на компютър, графичен дизайнер, копютърен аниматор, програмист.
КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ - Фарос предлага чуждоезикови и компютърни програми за обучение на персонала на учреждения и фирми.
ДРУГИ ЕЗИЦИ - Фарос предлага учебни програми за обучение по немски, френски, испански, италиански и гъцки език. За чужденците работещи в България са праднезначени специално подготвените програми за изучаване на български език.

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel