ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   О Б У Ч Е Н И Е,  К У Р С О В Е

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР СКРИПТА

 

Езиков център Скрипта притежава и поддържа Система за управление на качеството DIN EN ISO 9000:2008.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

¨Стандартно и/или профилирано обучение по английски, френски, немски, испански, италиански, руски, гръцки, турски и японски, изцяло съобразени с Вашата заетост и нужди.

¨Иновативни и високоефективни програми за корпоративни обучения по зададена от тях оперативна бизнес терминология, с опция за обучение на място във Вашата база.

¨Специализирана подготовка по английски и немски езици за кандидат-студенти за български и чужди ВУЗ-ове

¨Подготовка за изпита TOEFL iBT с реални тестове и актуални материали

  Български език за чужди граждани с профилираност по желание на клиента-писмен и/или говорим.

 

                   Á МЕТОДИКА И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ

¨Гъвкави форми на преподаване

¨Компактни и хомогенни групи с максимална заетост до 5 човека

¨Работа с оригинални, най-съвременни учебни материали в съответствие с Европейската езикова рамка

¨Екип от компетентни и висококвалифицирани специалисти, както и естествени носители на езика

¨Модерна и комфортна учебна база

¨Отговорно, коректно и специално отношение към всеки курсист.

   SCRYPTA Language Center is certified according to the requirements of ISO 9001:2000, quality management system.

   We offer competent and highly qualified specialists, as well as native speakers; modern and comfortable facilities and special attitude.

   Á Language courses in English, French,  German, Italian, Spanish, Russian, Greek, Turkish and Japanese; individual and group programs

  Á Innovative and highly effective methods for corporate training with specific business orientated terminology

  Á Bulgarian lessons for foreign citizens- individual approach and specific modules

  Á Professional translations of all kinds of documents. Simultaneous and consecutive interpreting services on conferences, meetings, business negotiations and other events

  Á Assistance to foreign citizens, arriving to Bulgaria

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив, ул. Брезовска 4,  
(срещу Happy - Новотел)

032/ 953-232, 087/8516-526, 087/8526-536

 

 

scrypta@gmail.com

www.scrypta.com

 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel