ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                П Р Е В О Д И   И   Л Е Г А Л И З А Ц И Я

“АСТАРТА - М”
16 години.! Център за езиково обучение и преводи. Общуване без езикови граници!
 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Всички видове писмени и устни
ПРЕВОДИ от/на 35 езика.
Екипи от квалифицирани заклети преводачи.
Придружаване в страната и чужбина, пред Съд и Нотариус. Европейски стандарти! Договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз от 2004 г. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – всички инстанции. Договор
с МВнР от 1992 г.
Консултации за образование, трудова мобилност, проекти
в ЕС.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив 4000,
ул.”Иван Вазов” № 48

тел./факс: 032/ 640 321, 

088/ 742-17-59

astarta_m@abv.bg;             astartam@yahoo.com

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel