ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                П Р Е В О Д И   И   Л Е Г А Л И З А Ц И Я

ЕТ “ИНФОЦЕНТЪР ПЛОВДИВ”

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Преводи от / на всички езици от заклети преводачи. Легализация на документи във всички инстанции и посолства.

Сключен договор с Консулски отдел на Министерството на Външните работи.

Специализирани преводи.

Придружаващи преводи.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
бул. “Христо Ботев” № 41, ет. 1

032/ 233-135

infocent@plovdiv.
techno-link.com
 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel