ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                П Р Е В О Д И   И   Л Е Г А Л И З А Ц И Я

ЕТ “ИнтеГРА"

 

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
ул."Цанко Дюстабанов" 13

032/ 628-729
088/ 658-26-25
 

www.agapi-integra.com
[email protected]

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

• ПИСМЕН ПРЕВОД:
- документи и специализирани текстове -административни, икономически, медицински, технически и др.
-търговска кореспонденция за корпоративни клиенти.
• УСТЕН ПРИДРУЖАВАЩ ПРЕВОД С ФРЕНСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК:
-пред нотариус;
-при търговски преговори;
• ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ
• КОНСУЛТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ЗА ЕМИГРАЦИЯ В КАНАДА
• ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel