ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                П Р Е В О Д И   И   Л Е Г А Л И З А Ц И Я

"ДЖУЛИЯ КО" ЕООД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Специализирани преводи, преводи пред нотариус и при преговори от заклети преводачи. Преводачи и от иврит.

Емиграционни процедури:
Canada, Australia, New Zealand and Green Card (консултации и изготвяне на документи)

Информация за образование в чужбина - Германия, Холандия, Австрия, Италия и др. Консултация и подготовка на документи за висше и средно образование в чужбина. Оторизиран представител на университет. INHOLLAND ( Холандия ).

Информация за подготовка за езикови тестове - TOEFL, SAT, IELTS, TestDaF, ZMP, ZOP, DSH.
Au-Pair - Германия и САЩ.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив, 
ул. "Стефан Веркович"
№ 3, ет.1 офис 3
032/ 633-906

 

e-mail: [email protected]
http://www.juliaco.eu

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel