ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                П Р Е В О Д И   И   Л Е Г А Л И З А Ц И Я

КАНТОРА "МАЛАМОС"

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Превод и легализация на всички езици, заверки в посолства и консулства

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
ул. "Хан Кубрат" № 2
032/ 262-931
032/ 270-327
088/ 82-21-351
 

Пазарджик, пл.Възраждане, бизнес център "Тракия", ет.7
034/ 448-648

[email protected]

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel