ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                П Р Е В О Д И   И   Л Е Г А Л И З А Ц И Я

ЕТ "ПОПОВА"

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Преводи, легализация на всички езици и за всички инстанции. Придружаване в чужбина. Подбор на бизнес секретарки. Панаирно преводаческо обслужване.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив, 
бул."6-ти септември" № 53

032/ 643-388; 
032/ 448-833

vassilka_popova@
yahoo.de
 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel