ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                П Р Е В О Д И   И   Л Е Г А Л И З А Ц И Я

ПРЕВОДАЧЕСКА КЪЩА "СКРИВАНЕК" ООД


 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Писмени и устни преводи

Легализация на документи
Специализирани преводи без надценка за сложност
Локализация
Езикови курсове за фирми,
на място

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив, 
ул."Райко Даскалов" № 63, ет. 2, офис 3

032/ 626-707
тел./факс: 032/ 626-719
 

[email protected]

www.skrivanek-bg.net

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel