ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                  Р Е К Л А М Н И  А Г Е Н Ц И И

ЕЛИНА ПРИНТПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Дигитален печат и режещ плотер. Дизайн, предпечатна подготовка и печат на етикети, дипляни, календари, визитки, стикери, плакати, книги, каталози, картонени опаковки,
вестници и др.

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив, 
ул.”Данаил Николаев” № 88

032/ 990-966
088/ 806-13-66

[email protected]

www.elinaprint.com

elina.print

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel