ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                 Р Е К Л А М Н И  А Г Е Н Ц И И

ГРАФПРИНТ


 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

ВИЗИТКИ, ФАКТУРИ, ПЕЧАТИ, WEB ДИЗАЙН.

Дигитален и офсетов печат, дизайн на етикети и опаковки и стикери, рекламни дипляни и брошури, плакати, флайери, рекламни табели и дизайн на билбордове, създаване на фирмени знаци.

Издателска дейност.

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив,

ул. “11 ти август”  офис 5

Тел.: 0885/ 509-184

www.graphprint.net

[email protected]
graphprint.net

 

|Азбучен указател | home |
© Nextel