ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                  Р Е К Л А М Н И  А Г Е Н Ц И И

АЙ СИ РЕКЛАМА


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Рекламни табели, надписи, знаци, стикери, визитки, календари, етикети, офсет и сито печат, дигитален печат, интернет реклама.

 

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив, 
бул.”Хан Кардам” 11

тел.: 032/ 640-683
087/ 864-06-83

[email protected]
www.bulpa.com

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel