ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                  Р Е К Л А М Н И  А Г Е Н Ц И И

НЕКСТЕЛ - NEXTEL

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Дизайн и печат на рекламни материали и опаковки.

Рекламна фотография. Проектиране и изграждане на уеб сайтове базирани на html, css, xml, java и flash.
Дизайн на рекламни банери.

ЗА КОНТАКТИ

[email protected]

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel