ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

               С Ч Е Т О В О Д Н И   И   О Д И Т О Р С К И  У С Л У Г И

ИМЕ НА ФИРМАТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОНИ

E-mail / уеб адрес

Счетоводна кантора АиЯ Банкова

Счетоводни услуги
Личен състав и ТРЗ

ПСчетоводна кантора "АиЯ Банкова" Пловдив предлага следните счетоводни услуги включени в месечния абонамент:

Разработване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
Текущо осчетоводяване на документите в съответствие с действащите нормативни актове;
Изготвяне на дневници за покупки и продажби, на справка-декларация по ЗДДС, VIES декларация, ИНТРАСТАТ декларация и подаването им в НАП;
Следене на разчетите /вземания и задължения/ по контрагенти;
Изготвяне на амортизационни планови /данъчни и счетоводни/;
Следене на складови наличности на материалните запаси по вид, количество и стойност;
Попълване на платежни документи за дължимите данъци;
Изготвяне на други справки и отчети според изискванията и нуждите на клиента;
Годишно приключване /счетоводно и данъчно/ и публикуване на отчетите.
 

гр. Пловдив

ул. Любен Каравелов № 9 Б
ет. 5, офис 3-1

 

032/33 17 43
Мобилен:
0885 978 666

skype: abankova

e-mail: [email protected]

Александрина Георгиева

Консултации по пенсионно, социално и здравно осигуряване
Обработка на заявлението за пенсия

Преценка правo за пенсия
Избор на най-благоприятен вариант за базисен период
Изчисление индивидуален коефициент и размер на пенсия
Изясняване на нередовни документи
Попълване на заявления и внасяне на документи в НОИ   

Пловдив,
ул. "Й.Йовков" № 14

0888/ 520-527

http://pensionniuslugi.com/

[email protected]

"АЛЕКС-Н" ЕООД

Абонаментно счетоводно обслужване, еднократни услуги, изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС, платежни документи и декларации за НОИ

Пловдив,
бул. "Шести септември" № 114

032/ 643-071

[email protected]

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА "ОНДОВСКИ"

Счетоводство, попълване на данъчни декларации на физически лица.
Всички видове застраховки

Пловдив,
ул.”Стефан и Обрейко Обрейкови” № 17

032/ 960-788
0894/ 409-036

[email protected]
[email protected]

“ВАЛДОР – 60” ООД

Счетоводни и данъчни консултации; икономически анализи; кредитни обосновки; абонамент.

Пловдив,
ул. “Д-р Константин Стоилов” № 4

тел./факс:
032/ 628-468
0898/ 592-270
0898/ 592-273

[email protected]

СЧЕТОВОДНА КАНТОРАКТИВ" ООД

Счетоводни услуги. Данъчни  консултации. Изготвяне на кредитни досиета.

Пловдив,
ул.”Елиезер Калев” № 10

032/ 625-951,
0898/ 457-560
0885/ 965-270

[email protected]

[email protected]

БОРИС СЕМЕРДЖИЕВ
счетоводител
Счетоводител

Счетоводство, данъчно и осигурително обслужване. Консултации. Управленски и счетоводен софтуер

Пловдив,
бул. "Руски" №
91 - офис
0884/ 196-510 [email protected]
"БРИДА" ЕООД ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ФИРМИ.

Пловдив,
ул."Д-р Г. Вълкович" №
2

032/ 321-381;
0893/ 324-800

[email protected]

ЕТ "ДИНЕКС 55 - ДИНКА БОЖИЛОВА"

Счетоводни услуги и консултации

Пловдив,
ул. "Самара" № 7
ет.6, офис 4

032/ 944-899
0888/ 645-034

[email protected]

ЕТ "ДАС - АЛФА"

Всякакъв вид счетоводни услуги

Пловдив,
ул. "Борислав" № 17

032/ 621-179

 -

ЕТ "ДЕТЕЛИНА"

Еднократно, ежемесечно обслужване на фирми, съгласно новите изисквания на ЗС. Регистри по ЗДДС на магнитен носител. Платежни документи и декларации за РУСО и ЗО.

Пловдив,
ул. "Йордан Йовков" № 8

032/ 648-434, 
088/ 85-39-619

 -

КРЕДО-96 ООД

Одиторски заверки и счетоводни услуги.

Пловдив,

ул. "Каменица" № 2

032/ 626-172
факс:
032/ 621-146
0887/ 887-594

-

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА РУСКА ДЕЧЕВА

Счетоводни услуги на фирми. Пенсионно обслужване.

Пловдив,

ул. "Йордан Йовков" № 8
(срещу НОИ)

032/ 253-418
0898/ 685-223
0331/ 6-30-65

[email protected]

ЕТ "ПРЕЦИЗСОФТ" СВЕТОЗАР КИЧУКОВ

Счетоводни услуги, счетоводни консултации. Счетоводен софтуер. Софтуер "ТРЗ"

Пловдив,
ул. "Борислав" № 17

032/ 629-326
088/ 89-38-309

 -
 

| Азбучен указател | home |
© Nextel