ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

              С И С Т Е М И   З А   К А П К О В О   Н А  П О Я В А Н Е

ИМЕ НА ФИРМАТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОНИ

E-mail / уеб адрес

ЕТ "КЛИМ - ИВАН ПЕТРОВ"
 

Системи за капково напояване. BG капков маркуч за трайни насаждения. Вносител на италиански капков маркуч за зеленчуци. Проектиране, доставка, монтаж.

Пловдив,
ул. "Васил Левски"
№ 244
Селскостопански комплекс на Карловоско шосе след ТЕЦ-Север

тел./факс: 
032/ 967-636;
088/ 89-63-294;
тел./факс:
0339/ 635-44
0339/ 635-46

www.aquaklim.com
[email protected] 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel